Karsten Slotte avgår från Scandi Standards styrelse vid årsstämman 2021

Report this content

Karsten Slotte har informerat valberedningen i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”) att han inte längre är tillgänglig för omval och kommer att avgå från styrelsen vid årsstämman 2021. Valberedningen har uppdaterat sina förslag i enlighet därmed.

Karsten Slotte har informerat valberedningen att han inte längre är tillgänglig för omval och kommer att avgå från styrelsen för Scandi Standard vid årsstämman 2021. Karsten Slotte har varit styrelseledamot sedan börsnoteringen av Scandi Standard 2014.

”Jag vill tacka Karsten Slotte för hans bidrag till Scandi Standard sedan noteringen. Jag har mycket uppskattat att arbeta med Karsten i över sju år”, säger Per Harkjaer, styrelseordförande.

Till följd härav har valberedningen ändrat sina förslag så att omval av Karsten Slotte inte längre föreslås samt att antalet styrelseledamöter följaktligen reduceras till sex.

Valberedningens reviderade förslag, inklusive motiveringar och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på Scandi Standards webbplats, www.scandistandard.com.

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Andreas Hofmann, ordförande i valberedningen (+46 760 59 65 71)

     
Om Scandi Standard

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 9 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar