Scandi Standard (SCST SS) – Köp och försäljning av aktier av VD Kronfågel Sverige

Magnus Lagergren (VD Kronfågel Sverige) har köpt 41 420 aktier och sålt 39 905 aktier till en kurs av 62,75 den 28 november 2017. Skälet till transaktionen är en förflyttning av 39 905 aktier mellan två värdedepåer med skilda skatterättsliga regler vilket omöjliggör en fysisk förflyttning av aktierna samt ett nettoköp avseende 1 515 aktier.

Efter transaktionen har Magnus Lagergren 140 644 aktier.
  

För frågor kontakta gärna:
Leif Bergvall Hansen, koncernchef Scandi Standard, telefon: +45 221 005 44
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing and IR (+4791747724)

Notera: Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/12/2017klockan 0850 CET.
   

Om Scandi Standard
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar