Scandi Standard (SCST SS) – Uppdatering om tredje kvartalet

Report this content

Scandi Standard förväntas rapportera EBIT på ca 30 MSEK för tredje kvartalet. Resultatet påverkas bland annat av betydande prisökning på många insatsvaror, en fortsatt utmanande prisbild på exportmarknaden, betydande personalbrist i Irland till följd av Covid-19 samt tidigare offentliggjorda produktionsutmaningar i Sverige.

Scandi Standard förväntas rapportera EBIT på ca 30 MSEK för tredje kvartalet. I tillägg till faktorer som nämndes i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021, påverkas Scandi Standard av en betydande fortsatt prisökning på många insatsvaror. Som tidigare kommunicerats kommer EBIT att påverkas negativt med 13 MSEK avseende slutlikvid för förvärvet av den finska verksamheten.

“Det tredje kvartalet har varit utmanande på många sätt. Det är vår bedömning att de betydande prisökningarna på insatsvaror kommer att fortsätta i det fjärde kvartalet. Och trots att vi arbetar för att justera priset mot kund på motsvarande sätt förväntar vi oss fortsatt påverkan på intjäningsförmågan i det fjärde kvartalet”, säger Otto Drakenberg, tillförordnad vd och koncernchef för Scandi Standard.

 

I kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2021 offentliggjorde Scandi Standard att bolaget har initierat en koncernövergripande genomlysning för att identifiera och hantera eventuella avvikelser inom produktions- och kvalitetsprocesser på samtliga marknader. Genomlysningen pågår samtidigt som korrigeringar implementeras löpande. För att säkerställa god operationell förmåga har Scandi Standard minskat intaget av fåglar med cirka 8-10% i Sverige och Irland från och med det fjärde kvartalet 2021.

 

“Scandi Standard har en stark position på samtliga marknader och jag är övertygad om att åtgärdsplanen och det koncernövergripande förbättringsprogrammet kommer att skapa ett ännu starkare bolag. Även om vissa åtgärder påverkar resultatet kortsiktigt, är jag trygg i att de förbättrar våra förutsättningar för hållbar och lönsam tillväxt på längre sikt. Det minskade intaget i Sverige och på Irland innebär att vi snabbt kan implementera önskade operationella förbättringar och minska exponeringen mot rådande prisökningar”, säger Otto Drakenberg, tillförordnad vd och koncernchef för Scandi Standard.

 

Scandi Standard kommer att presentera mer detaljer kring det koncernövergripande förbättringsprogrammet i samband med kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021 som är planerad att avges den 12 november 2021.

 

För mer information, vänliga kontakta:

Otto Drakenberg, tillförordnad vd och koncernchef för Scandi Standard: + 46 70-864 55 04

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Scandi Standard AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 4 oktober 2021 kl. 0800.

 

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning om cirka 10 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar