Scandi Standard (SCST SS) investerar i 51% av Rokkedahl Foods ApS vilket möjliggör en snabbare satsning på premiumfåglar i Danmark

Scandi Standard AB (publ) har ingått ett avtal om att teckna cirka 51% av aktierna i Rokkedahl Foods ApS (Rokkedahl Foods) genom sitt danska dotterbolag Danpo A/S (Danpo).

”Jag är nöjd med investeringen i Rokkedahl Foods, som kommer att vara en utmärkt plattform för att snabbt utveckla segmentet för ekologisk och frigående kyckling. Rokkedahl Foods säljer sådan hälsosam kyckling under varumärkena Rokkedahl Kylling, Himmerland Kylling och Limfjordskylling. Rokkedahl Foods driver ett helt nytt och modernt slakthus som är idealiskt utformat för att producera ekologisk och frigående kyckling. Danpo kommer därför att överföra all sin nuvarande produktion av sådan kyckling till Rokkedahl Foods efter investeringen.” säger Scandi Standards VD Leif Bergvall Hansen i ett uttalande.

Rokkedahl-familjen, som fortsätter att äga cirka 49% av Rokkedahl Foods, har producerat kyckling sedan 1963 i Kølby i Himmerland (25 kilometer från Danpo i Aars). Rokkedahl-familjen driver också Rokkedahl Landbrug som levererar levande kycklingar till producenter som Rokkedahl Foods och vissa andra företag.

Rokkedahl Foods produktionsanläggning kommer fortsatt att ägas av Rokkedahl-familjen och kommer att hyras av Rokkedahl Foods på marknadsmässiga villkor. Enligt ett avtal med Rokkedahl-familjen har Danpo en option att förvärva återstående 49% i Rokkedahl Foods under 2023 baserat på en EBITDA-multipel om 6,0. Inget väsentligt pris betalades för de tecknade aktierna. Danpo har dock åtagit sig att garantera vissa av Rokkedahl Foods räntebärande skulder och leasingförpliktelser upp till ett totalt belopp om cirka 56 millioner danska kronor.

Investeringen, som inte är villkorad av några myndighetstillstånd, förväntas slutföras den 1 september 2018. Rokkedahl Foods kommer att konsolideras av Scandi Standard men investeringen förväntas inte ha några väsentliga effekter på Scandi Standards nettoomsättning, rörelseresultat eller kassaflöde. Investeringen kommer emellertid att snabba på lanseringen av ett premiumkoncept i Danmark och ge tillgång till den nya produktionsanläggningen som är idealiskt utformad för att producera ekologisk och frigående kyckling.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Leif Bergvall Hansen, VD (+45 22 10 05 44)
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing and IR (+47 91 74 77 24)

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Koncernen har cirka 3 000 medarbetare och en årlig omsättning om mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar