Scandi Standards årsredovisning för 2018

Report this content

Scandi Standards årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på www.scandistandard.com.

Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2019 klockan 0850 CET.

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 8 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar