Valberedning i Scandi Standard inför årsstämman 2022

Report this content

Valberedningen inför Scandi Standard AB:s (publ) årsstämma 2022 består av följande ledamöter:

  • Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
  • Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB),
  • Christian Johansson (utsedd av Lantmännen),
  • Tim Floderus (utsedd av Eva Qviberg), och
  • Johan Bygge (styrelseordförande för Scandi Standard).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2022 om:

  • val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt revisor,
  • beslut om arvoden till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och revisor, och
  • beslut om ändringar i instruktionen för att utse valberedningens ledamöter om det anses nödvändigt.


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2022 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas till advokat Björn Svensson med e-post till bjorn.svensson@gda.se eller med brev till Gernandt & Danielsson, att. Björn Svensson, Box 5747, 114 87 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724


Informationen lämnades för offentliggörande klockan 1200 den 25 oktober 2021.


Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning om cirka 10 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar