Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Rekordresultat. Rörelseresultatet exklusive återbäring från Alecta ökade med 12 procent till 111,1 Mkr (99,2). · Resultatet efter finansnetto förbättrades med 10 procent till 140,4 Mkr (127,5). · Omsättningen steg med 7 procent till 1 633,0 Mkr (1 519,6). · Utdelning föreslås bli 5,00 kronor per aktie (3,75) varav 3,00 (2,00) är extrautdelning. · Scandiaconsult med betydande verksamhet inom infrastruktursegmentet och med en god geografisk spridning i Norden är väl positionerat för fortsatt utveckling och tillväxt. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar