Delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari-mars 2003 · Resultatet efter finansnetto uppgick till 38,4 Mkr (42,5 exklusive återbäring från Alecta). · Den goda resultatnivån har kunnat bibehållas genom fortsatt arbete med effektiviseringar och marknadspositionering trots att resultatet belastats med effekterna av Rambølls bud. · Omsättningen steg med 9 procent till 442,3 Mkr (405,3). · Rambøll A/S ägde per 4 april 2003 99,1 procent av bolagets aktier och har meddelat att man har påkallat tvångsinlösen av samtliga utestående aktier i bolaget. · Den 8 maj är sista börshandelsdag för Scandiaconsultaktien. Verkställande direktören Torbjörn Torell avgår vid bolagsstämman samma dag. · Rambølls VD, Flemming Bligaard Pedersen blir VD också för Scandiaconsult AB. Till VD för den svenska verksamheten har samtidigt utsetts Bent Johannesson, chef Region Väst inom Scandiaconsult Sverige AB. Frågor besvaras av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar