Nytt stort uppdrag för Scandiaconsult inom vägunderhåll

Nytt stort uppdrag för Scandiaconsult inom vägunderhåll Scandiaconsult har återigen fått i uppdrag av ungerska vägförvaltningen att under tre år inventera underhållsbehovet av ungerska vägar. Kontraktet värderas till över 10 miljoner SEK. Scandiaconsults enhet för vägunderhåll, RST Sweden, är en av de ledande aktörerna i Europa vad gäller mätningar av vägbanors tillstånd. Mätningarna sker med avancerad laserutrustning som är monterad på specialfordon. Genom dessa mätningar fås en bra bild för planering och prioritering av underhållsinsatser. Den första maj 2003 inleds arbetet som sedan genomförs årligen från april till oktober. Scandiaconsult förstärker i och med uppdraget sin position som en av Europas ledande konsulter för drift- och underhållsplanering av trafikanläggningar. RST Sweden har sedan mitten av åttiotalet utfört kvalificerade mätuppdrag i ett flertal länder i Europa. - Det är roligt att vi återigen fått förtroendet av den ungerska vägförvaltningen. Det höga teknikinnehållet kombinerat med lång erfarenhet och gott samarbete har varit avgörande faktorer vid förnyelsen av kontraktet. Det ungerska uppdraget är strategiskt viktigt för vår internationella satsning, säger Håkan Rask, RST Sweden. För ytterligare information kontakta Håkan Rask, RST Sweden, tfn 040-10 54 05, mobil 0705-25 46 64 eller Torbjörn Torell, VD och koncernchef, tfn 08-615 60 00, mobil 070-577 40 40. Scandiaconsult är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande - från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsults tekniska kompetens är kombinerad med ett brett kunnande om miljö, internationella utvecklingsfrågor samt uthållig användning av naturresurser. Scandiaconsult har 2100 medarbetare på fler än 50 orter i Sverige, Norge och Finland. Koncernen omsätter 1,6 miljarder och är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se eller www.rst.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar