Scandiaconsults styrelse rekommenderar Rambølls bud

Scandiaconsults styrelse rekommenderar Rambølls bud Styrelsen i Scandiaconsult AB ställer sig positiv till ett uppköpserbjudande på samtliga utestående aktier i Scandiaconsult AB från Rambøll A/S till ett pris av 46 SEK per aktie. Styrelsen i Scandiaconsult AB rekommenderar enhälligt aktieägarna att antaga det nu presenterade budet på 46 SEK per aktie. Det är en krona per aktie högre än det pris som Rambøll förvärvade sin nuvarande 35- procentiga aktiepost för den 29 oktober 2002, och det innebär en budpremie på 22,4 procent på den genomsnittliga betalkursen under 10 dagar före Rambølls förvärv den 29 oktober 2002. Styrelsen bedömer att Scandiaconsults och Rambølls verksamheter både geografiskt och marknadsmässigt kompletterar varandra och tillsammans bildar de två företagen Nordens största teknikkonsultbolag, vilket torde stärka framtidsutsikterna till gagn för såväl medarbetare som kunder. Styrelsen motiverar vidare sitt ställningstagande med att budet innebär en efterfrågad helhetslösning för samtliga aktieägare och ligger på en acceptabel prisnivå. Prospekt väntas föreligga 2003-02-24. Rådgivare till Scandiaconsults styrelse är Alfred Berg Fondkommission. För Scandiaconsults styrelse Lars-Ove Håkansson Styrelseordförande Frågor besvaras av styrelseordförande Lars-Ove Håkansson, telefon 08-755 07 76 eller mobiltelefon 070-540 82 62. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar