ÅRSSTÄMMAN VÄLJER NY STYRELSE I SCANDIDOS AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma i ScandiDos AB (publ) den 8 oktober 2019 hölls val av styrelse.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma beslutade årsstämman att utse Olof Sandén, Ingemar Wiberg, Tom Sundelin, Christer Fåhraeus och Sten Hornsleth till styrelseledamöter i bolaget. Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Christer Fåhraeus och Sten Hornsleth är nya styrelseledamöter i bolaget. Björn Zackrisson och Yvonne Petersson hade avböjt omval.

Christer Fåhraeus är medicine doktor och har varit med och startat ett flertal bolag. Han är bland annat grundare av medicinteknikbolaget Cellavision, som utvecklar bildanalysbaserade system för analys av blod och övriga kroppsvätskor.

Sten Hornsleth har bland annat tidigare under flera år varit verkställande direktör för Varian Medical Systems Scandinavia A/S, ett bolag som i likhet med ScandiDos är verksamt inom strålning- och onkologibehandling.

Bolaget bedömer att Christer Fåhraeus och Sten Hornsleth med sina respektive erfarenheter kommer att utgöra en viktig förstärkning till styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD för ScandiDos AB (publ)

Tel: 018-472 30 32, e-post: gorgen.nilsson@scandidos.com

————————————

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Dokument & länkar