Gustaf Piehl utsedd som ny VD för ScandiDos

ScandiDos har rekryterat Gustaf Piehl till ny VD med tillträde den 7 september, 2020.              

Gustaf Piehl kommer med start den 7 september att efterträda Görgen Nilsson som Verkställande Direktör för ScandiDos AB. Gustaf har en mångårig erfarenhet av strålterapibranschen efter att innehaft ett antal olika roller inom Elekta koncernen under de senaste 17 åren. Han har senast varit ansvarig för Elektas förvärvsaktiviteter men tidigare haft operativa roller inom bland annat Elektas marknadsbolag i Indien samt varit VD för Global Medical Investments GMI AB.

- Det är mycket glädjande att vi har kunnat attrahera Gustaf till ScandiDos och vi ser fram emot den kompetens han tillför till ScandiDos. Gustaf har en mycket bred erfarenhet från Elekta tiden, ett av de verkligt innovativa bolagen inom strålterapi, och har där samlat många erfarenheter som kommer vara värdefulla tillskott till ScandiDos utveckling framöver, säger ordförande Olof Sandén. 

 - Jag ser verkligen fram emot att ansluta mig till det mycket kompetenta teamet på ScandiDos för att tillsammans ta nästa steg i bolagets kommersiella utveckling. Behoven och komplexiteten i kvalitetssäkring av modern strålbehandling har ökat markant de senaste åren och ScandiDos är väl positionerade att bistå användarna att möta dessa växande behov” säger Gustaf Piehl.

För ytterligare information

Olof Sandén, Ordf. ScandiDos, tel. 076 2008258, olof.l.sanden@gmail.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4Discover är ScandiDos disruptiva område som på ett unikt sätt möjliggöra oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bland annat produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbeten med de två största terapiföretagen Varian och Elekta.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 15:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar