Information om ScandiDos rörelsekapital

ScandiDos AB (publ) noterat på First North, är ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, låter meddela, enligt First Norths nya regler, att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att man har tillräckligt med rörelsekapital för behoven under de kommande tre månaderna

VD Görgen Nilsson

Under gårdagen publicerade ScandiDos delårsrapporten för perioden maj 2018 t.o.m. januari 2019. Vid utgången av perioden uppgick bolagets likvida medel till 2,7 Mkr, vilket bedöms motsvara bolagets rörelsekapitalbehov under innevarande kvartal. ScandiDos kan dock inte, enligt First Norths nya regler, med säkerhet fastslå att bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för behoven under de kommande tre månaderna. ScandiDos undersöker möjligheterna att säkerställa ytterligare finansiering.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08:59 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar