Penser Access: ScandiDos - COVID-19 drar ner försäljningen

Omsättningen sjönk med 12% y/y, och uppgick till 14,2 mkr (16,1 mkr), vilket var under vår förväntan om 20 mkr. Avvikelsen var primärt drivet av COVID-19 som stängt ner många marknader. Däremot märkte bolaget av en vändning på den asiatiska marknaden. Bruttomarginalen sjönk till 64% (74%) drivet av en lagernedskrivning (71% justerat). EBIT uppgick till -3,8 mkr (-0,4 mkr) vilket var ca 4 mkr under vår förväntan. P.g.a kvartalets utfall sänker vi vårt EPS-estimat för 2020/21 drivet av att COVID-19 har påverkat försäljningen mer än vad vi tidigare räknat med. Dock ser vi ljuspunkter i form av en bättre efterfrågebild i Asien och större försäljning digitalt. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risknivå.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sdos_20200630.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera