Penser Access: Scandidos - Växer men inte snabbt nog

Report this content

Försäljningen steg 5% till 17,7 mkr (16,9), drivet av stark efterfråga av Delta4 Phantom+ primärt från den asiatiska marknaden. Dock var försäljningen under vår förväntan på 23 mkr. Avvikelsen låg i en lägre system försäljning. Dock steg bruttomarginalen till 79 % (74%), vilket var högre än vad vi väntat oss. Ökningen var drivet av att bolaget utfört en översyn av produktionskalkylerna och därefter genomfört en justering av lagervärdet.

Efter rapporten justerar vi ned vårt försäljningsestimat med 8% för ’19/20e drivet av den något lägre systemförsäljningen i kvartalet samt den aktuella virussituationen. Bolaget flaggar för att många mässor och event har ställts in alternativt flyttat, och detta påverkar säljprocessen negativt. Positivt är att bolaget ser signaler på att den kinesiska marknaden börjar öppna upp igen. Bland annan har de noterat ett ökat intresse från Peking regionen. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risknivå.

Läs den fullständiga analysen: https://docs.penser.se/a/1324/SDOS%20sv%2020200313.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera