Penser Access: ScandiDos - Produktionsstörning drog ned försäljningen

Report this content

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde till att bolaget inte hann leverera något av de tre planerad Delta4 Discover system innan kvartalets utgång. Vi räknar med att bolaget kommer leverera minst tre Delta4 Discover system under Q4’17/18e vilket kommer öka försäljningen med minst SEKm 3,6. Trots detta sänker vi våra helårs försäljningsestimat med 9% för både 17/18e samt 18/19e drivet av förseningar i spåren av produktionsstörningar. Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/produktionsstorning-drog-ned-forsaljningen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Prenumerera