ScandiDos förstärker säljorganisationen med ny VP Sales

Report this content

ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder samt noterat på First North, låter meddela att man förstärker säljorganisationen och ledningsgruppen med en ny VP Sales.

VD Görgen Nilsson

Vi är glada över att kunna informera att vi förstärkt säljorganisationen och Ledningsgruppen med Peter Reinli som VP Sales i företaget. Peter har lång internationell erfarenhet inom Medicinsk teknik och har bl.a. jobbat 9år för Elekta i Asien.

Peter Reinli, VP of Sales

VP of Sales sedan 2019. Född 1961.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från LiTH i Linköping och IMD Lausanne Schweiz

Arbetslivserfarenhet: 30 års kommersiell erfarenhet av olika internationella chefsbefattningar inom försäljning & marknadsföring och affärsutveckling i medicinsktekniska bolag. Peter har arbetat både med distributörs- och OEM försäljning inom senast radiologi men tidigare även strålterapi i 9 år på Elekta.

Peter har stort kontaktnät och erfarenhet av internationellt arbete i Europa, USA och APEC där han i många fall arbetat upp nya marknader.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Dokument & länkar