ScandiDos frisläpper ny produkt för kvalitetssäkring av cancerbehandling med MR-linacs

ScandiDos AB (publ) noterat på First North, är ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, låter meddela att nya produkten Delta4 Phantom+ MR nu är frisläppt till en stor del av marknaden.

VD Görgen Nilsson

ScandiDos frisläpper idag sitt pre-treatment system, Delta4Phantom+ MR, för att nu även möjliggöra högkvalitativ kvalitetssäkring vid behandling med den nya behandlingstekniken MR-linacs. Denna nya behandlingsteknik medger strålbehandling samtidigt som patientens anatomi visualiseras med en s.k. MR kamera. MR tekniken bygger på mycket kraftiga magnetfält vilket gör det tekniskt svårt att ha elektronisk utrustning på patientens plats och därmed krävs specialutvecklad utrustning för ändamålet. ScandiDos har i samarbete med University of Utrecht, som även är ursprunglig initiativtagare till MR-linac samt Elektas samarbetspartner, har tagit fram en ny version av Delta4Phantom+ för användande i magnetfält.

Delta4Phantom+ MR är “state of the art” liksom övriga ScandiDos produkter och flera kunder som väntat på frisläppning av produkten kan nu börja använda sina enheter kliniskt.

Förutom Elekta så säljs MR-linacs av det amerikanska företaget ViewRay. Elekta räknar med att ha sålt 70 MR-linacs fram till sommaren 2020 och vår bedömning är att ViewRay, som funnits längre på marknaden, kommer att ha sålt minst lika många system till dess. Samtliga dessa kunder behöver den nya typen av pre-treatment system, dvs. en ny marknad om ca 120milj kr fram till sommaren 2020. Med en förväntad god marknadsandel för ScandiDos medför denna nya marknad en signifikant möjlighet att växa försäljning.

Delta4Phantom+ MR har samtliga tillstånd för att CE märkas och därmed har frisläppning av produkten kunnat genomföras. Parallellt har ansökan till amerikanska FDA lämnats in i slutet av december för erhållande av 510(k) godkännande och därmed rätt att sälja produkten även i USA, svar på detta förväntas inom 2 månader.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019 kl. 16:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar