ScandiDos har nått en ny milstolpe; produkter i 50 länder

Report this content

ScandiDos har sålt sitt första system i Auckland, Nya Zeeland, och har därmed användare i 50 länder!

VD har ordet

Strålterapi av cancer är en relativt liten bransch, en nischmarknad, och det är därför viktigt att komma ut brett i världen för att möjliggöra bra volymer. ScandiDos har med beställning av Delta4 Phantom+ till Auckland, NZ, uppnått en milstolpe: produkter i 50 länder. Prisnivån för systemet är ca. listpris.

Denna försäljning är även den första där vi inte fysiskt träffat kunden. Nya Zeeland är ju som många andra länder stängda just nu. Ett demosystem skickades till kunden och installation och utbildning utfördes on-line. Detta är ett positivt tecken i en annars utmanande period. Svår, i avseende att få tag på folk, få beslut fattade, avsaknad av fysiska möten etc.

/Görgen

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4 Discover är en ”game changer” för strålterapin, den möjliggör på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de största terapiföretagen som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 maj 2020 kl. 14:50 CET.

Taggar:

Dokument & länkar