ScandiDos tar order på fem st. Delta4 Phantom+ i USA

Report this content

ScandiDos AB (publ), låter meddela att man tagit order på fem st. Delta4 Phantom+ till fyra sjukhus i USA

VD Görgen Nilsson

Orderingången i USA var trög under 2017 men har kommit igång bra från början av januari med två Delta4 Discoversystem som rapporterats om tidigare och nu beställningar från fyra individuella sjukhus på fem st Delta4 Phantom+. Det är glädjande att se ett ökande intresse för våra produkter i USA. Ordervärdet på de fem Phantom+ systemen var 2.4milj kr.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover, som nu även validerats tillsammans med Varian, öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 mars 2018 kl. 09:00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar