ScandiDos tar order på första Delta4 Phantom+ MR i Sverige

ScandiDos AB (publ) noterat på First North, är ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, låter meddela att första enheten av nya produkten Delta4 Phantom+ MR nu sålts i Sverige, till Akademiska sjukhuset i Uppsala

VD Görgen Nilsson

ScandiDos senaste produkt Delta4Phantom+ MR har fått stor uppmärksamhet på marknaden och vi kan nu meddela att Akademiska sjukhuset i Uppsala, som är först i Sverige med nya behandlingstekniken MR-linac, nu valt Delta4Phantom+ MR för pre-treatment verifikation. Ordervärdet, som är rabatterat, är på drygt 700kkr.

Vi har sedan ScandiDos start haft bra samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala i alla avseenden, produktutveckling, produktion, klinisk användning. Inte desto mindre är det mycket positivt att Akademiska nu väljer att jobba vidare med ScandiDos produkter även efter införandet av marknadens mest avancerade terapimaskin, UNITY från Elekta.

Ulf Isacsson, chefsfysiker på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Delta-4 är ett system som Akademiska sjukhuset har goda erfarenhet av och som vi har väl inarbetade rutiner för inom vårt kvalitets- och strålsäkerhetsarbetet. När Scandidos släppte ett MR-kompatibelt Delta-4-system var det därför naturligt för oss att undersöka om detta system gav samma goda resultat i vår nya Unity-maskin. Efter bra resultat av ett antal tester bestämde vi oss för att utöka vårt befintliga Delta-4-system med ytterligare ett mätfantom.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 13:40 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar