ScandiDos tar order till NKS på 1.7milj kr

Report this content

ScandiDos AB (publ), låter meddela att man tagit order på Delta4 Phantom+ samt den kommande produkten Delta4 TPV till NKS

VD Görgen Nilsson

Vi är glada att kunna informera om att vi nu tagit första ordern till NKS (Nya Karolinska, Solna) på utrustning för kvalitetssäkring av strålterapi. Dels har man valt att satsa på ScandiDos Delta4 Phantom+ för pre treatment verification, vilken skall levereras inom 6v och dels den kommande produkten Delta4 TPV (Treatment Planning Verification) som skall användas för behandlingar med samtliga 8st terapimaskiner. Delta4 TPV är planerad för release under kommande verksamhetsår 2018/2019 och installationen kommer att bli en viktig referens inte minst i Sverige.

ScandiDos utökar därmed marknadsandelen för Delta4 Phantom+ till att omfatta samtliga universitetssjukhus och 14 av Sveriges 16 cancersjukhus. Detta är en god grund för att fortsätta sälja övriga produkter Delta4 Discover och Delta4 TPV.

Ordern är totalt på 1.7milj kr till ScandiDos och försäljningen har gått via Varian.

Den kommande produkten Delta4 TPV är en ren programvara som syftar till att verifiera dosplaneringen (treatment planning). ScandiDos har valt den högsta noggrannhetsnivån för Delta4 TPV som bygger på så kallad Monte Carlo beräkningar. Delta4 TPV kommer att kunna säljas som ett tillbehör till övriga produkter men även fristående.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover, som nu även validerats tillsammans med Varian, öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar