• news.cision.com/
  • ScandiDos/
  • ScandiDos tar sig in på ny marknad genom samarbete med ledande fysiker i landet och Elekta

ScandiDos tar sig in på ny marknad genom samarbete med ledande fysiker i landet och Elekta

Report this content

ScandiDos tar order till ett flertal sjukhus i Algeriet på Delta4 Phantom+ efter en längre tids samarbete med både ledande fysiker i landet och med Elekta i Frankrike.

VD Görgen Nilsson

Vi är glada att kunna informera om att ScandiDos nu är etablerat även i Algeriet, där betydande investeringar görs inom strålterapiområdet.

I samarbete med chefsfysikern Abdesselem BRIHMAT i Annaba, Algeriet och med Elekta i Frankrike har vi tagit en order där vi skall leverera Delta4 Phantom+ till åtminstone fyra sjukhus, en order på drygt 2.2milj kr i första skedet. Samtliga system kommer att vara levererade innan mars månads utgång.

" At the CLCC in Annaba; 3 years ago, we started H&N and prostate treatments in IMRT / VMAT, we used an integrated solution for the verification of treatments. This solution did not give us satisfaction, it was complicated and not intuitive. From then on, we started to think about changing this solution. During a presentation at ESTRO, we decided to switch to the ScandiDos solution (Delta4 solution) and we were able to convince our Ministry of Health to adopt this solution for 3 other centers. Getting started with the Delta4 is very simple and the offer is more extensive "

Abdesselem BRIHMAT

Chief Medical Physicist

CLCC Annaba - ALGERIA

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 08:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar