Delårsrapport april - juni 2001

SOL - FORTSATT MINSKANDE FÖRLUSTER I RÖRELSEN Scandinavia Onlines ("SOL" eller "Koncernen") intäkter för 2Q2001 uppgick till 36,8 MSEK, vilket är en minskning med 15% jämfört med 43,5 MSEK i 1Q2001. Trots en krympande marknad för Internetannonsering har SOL minskat sin rörelseförlust, exklusive omstruktureringskostnader, från 78,2 MSEK under 1Q2001 till 64,4 MSEK under 2Q2001. Inklusive engångskostnader på 729,6 MSEK hänförliga till goodwill, vissa finansiella tillgångar och omstrukturering, uppgick Koncernens förlust för perioden till 800,7 MSEK. "Vi har minskat våra löpande rörelsekostnader med 35% från 155,0 MSEK under 4Q2000 till 101,3 MSEK under 2Q2001. Vi har reducerat rörelseförlusten före goodwillavskrivningar, exklusive omstruktureringskostnader, från 97,3 MSEK under 4Q2000 till 64,4 MSEK under 2Q2001. Resultatförbättringen i vår rörelse kommer att fortsätta under 2H2001", säger koncernchef Birger Steen. Tillväxten i Koncernens intäkter från traditionella annonsörer återupptogs med en ökning på 13% från 19,4 MSEK under 1Q2001 till 21,8 MSEK under 2Q2001. Intäkter från dot.com-bolag svarade för 40% av intäkterna under 2Q2001, att jämföra med 55% under 1Q2001. Vidare har andelen intäkter från andra källor än ren annonsering vuxit från 19% av Koncernens intäkter under 1Q2001 till 23% under 2Q2001. Det genomsnittliga antalet månatliga användare som besökte SOLs sajter var 7,1 miljoner i såväl 1Q2001 som 2Q2001, vilket motsvarar en ökning med 51% från 2Q2000 till 2Q2001. Det genomsnittliga antalet dagliga sidvisningar för 2Q2001 var 7,5 miljoner, en minskning med 14% från 8,5 miljoner sidvisningar per dag under 1Q2001 men en ökning på 74% från 4,3 miljoner sidvisningar per dag under 2Q2000. "Denna tillväxt i användningen säkerställer vår position som den ledande aktören i Norden. Vi är särskilt nöjda med vår användarutveckling i Danmark där vi nu bara är knappt 20% mindre än marknadsledaren, att jämföra med en skillnad på 55% för ett år sedan. Vi är övertygade om att en stark position som en av två marknadsledare i varje lokal marknad är en förutsättning för långsiktig lönsamhet i denna industri", kommenterar Birger Steen. Mot bakgrund av den fortsatt negativa utvecklingen på Internetannonsmarknaden har Koncernen genomfört en granskning av balansräkningen. I linje med allmänt vedertagna redovisningsprinciper har Koncernen beslutat att genomföra en nedskrivning av hela den återstående goodwillposten om 603,3 MSEK per 30 juni 2001. Vidare har avyttringar och reducerade innehav i Koncernens intressebolag och andra finansiella innehav tillsammans med nedskrivningar resulterat i en engångskostnad i finansnettot på 87,5 MSEK. "Vår goodwill och andra finansiella tillgångar som har skrivits ned var relaterade till verksamheter som prissattes under första halvåret 2000. Dessa värden föreligger inte idag", säger finansdirektör Thomas Ranje. "Dessa engångskostnader ger oss möjlighet att påbörja 2H2001 med en lättare balansräkning och, inte minst, har bolaget idag en betydligt mindre kostnadsbas", säger Birger Steen. "Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att klara oss igenom den rådande marknadsnedgången och nå lönsamhet utan ytterligare finansiering", avslutar Birger Steen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen (Koncernchef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje (Finansdirektör), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2001 · Intäkterna i 2Q2001 uppgick till 36,8 MSEK, en minskning med 15% från 43,5 MSEK i 1Q2001 · Förlusten före goodwillavskrivningar i 2Q2001 uppgick till 64,4 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader om 38,8 MSEK, en minskning från 78,2 MSEK i 1Q2001 · Inklusive engångskostnader på 729,6 MSEK hänförliga till goodwill, vissa finansiella tillgångar och omstrukturering, uppgick Koncernens förlust för perioden till 800,7 MSEK. · 7,1 miljoner unika användare i 2Q2001, oförändrat från 1Q2001, men 51% ökning från 4,7 miljoner unika användare i 2Q2000 · 7,5 miljoner dagliga sidvisningar under 2Q2001, ned 14% från 1Q2001 men upp 74% från 4,3 miljoner i 2Q2000 · Intäkterna från de norska verksamheterna ökade med 9% till 22,1 MSEK från 1Q2001 · Intäkterna från traditionella företag ökade med 13% till 21,9 MSEK och motsvarar nu 60% Koncernens intäkter, en ökning från 43% i 1Q2001 och 33% i 2Q2000 · Icke banner-relaterade intäkter uppgick till 8,3 MSEK, vilket är en ökning från 16% till 23% av Koncernens intäkter · Registrerade multiplattformsanvändare ökade från 1,2 miljoner till 1,8 miljoner och användar-betalade intäkter ökade från 15 öre till 63 öre per användare per månad från mars till juni 2001 · Minskning av löpande rörelsekosnader från 121,7 MSEK i 1Q2001 till 101,3 MSEK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT00300/bit0004.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar