Fortsatt minskade förluster, stabilisering av intäkterna

SOL - Fortsatt minskade förluster, stabilisering av intäkterna Scandinavia Onlines ("SOL" eller "Koncernen") intäkter i 3Q2001 uppgick till SEK 32,6 miljoner, vilket är en minskning med 11% jämfört med SEK 36,8 miljoner under 2Q2001. Trots en krympande marknad för internetannonsering har SOL minskat rörelseförlusten, exklusive omstruktureringskostnader, från SEK 64,4 miljoner för 2Q2001 till SEK 57,1 miljoner för 3Q2001. Inklusive omstruktureringskostnader på SEK 18,5 miljoner uppgick Koncernens förlust för 3Q2001 till SEK 61,9 miljoner. "Vi har minskat våra löpande rörelsekostnader från en högsta nivå på SEK 178,1 miljoner under 4Q2000 till SEK 89,7 miljoner under 3Q2001. Åtgärder för kostnadsreduktioner i verksamheten kommer att fortsätta under 4Q2001, men vad viktigare är, under 4Q2001 ser vi för första gången på 12 månader en tillväxt i intäkterna", säger koncernchef Birger Steen. "Detta har inneburit att vi har reviderat vår plan för att nå lönsamhet: Vi siktar nu på att kunna generera ett positivt EBITDA- resultat för 4Q2002, vilket är ett år tidigare än vad vi ursprungligen förutsatt oss". Andelen av Koncernens intäkter som kommer från traditionella annonsörer ökade från 60% för 2Q2001 till 62% för 3Q2001. Dessutom ökade Koncernens andel av intäkter som kommer från annat än banner-annonsering från 23% för 2Q2001 till 36% för 3Q2001. Under 3Q2001 hade SOL i genomsnitt 7,2 miljoner unika användare per månad, vilket var en ökning med 54% från 3Q2000. Det genomsnittliga antalet dagliga sidvisningar var 7,4 miljoner, en ökning med 56% från 3Q2000. I syfte att säkerställa lönsamhet per 4Q2002 kommer kostnadsreduktionerna fortsätta under 4Q2001. SOL Danmark kommer att reducera antalet anställda från 40 till 21. Reduktionen kommer att leda till en omstruktureringskostnad på 8 miljoner, som belastas resultatet för 4Q2001. Som en följd av neddragningarna förväntas den danska verksamheten att lämna ett positivt bidrag till att täcka Koncernens centrala rörelse- och produktutvecklingskostnader från och med 2Q2002. "De senaste tre kvartalen har vi reducerat våra kostnader med mer än 50% och därigenom visat en betydande flexibilitet i vår kostnadsbas. Framdeles kommer vi fortsätta att fokusera på att öka vår andel av annonsmarknaden samt att utveckla nya intäktskällor, men också om så erfordrasdet krävs, att ytteligare reducera våra kostnader", säger Birger Steen. "Vi är fast beslutna att nå ett positivt EBITDA-resultat för 4Q2002. Vid utgången av 3Q2001 hade SOL SEK 412,7 miljoner i likvida medel, hvilket motsvarar SEK 9,07 per aktie. Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå lönsamhet utan ytterligare kapitaltillförsel.", konkluderar Steen För ytterligare information: Birger Steen (CEO), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Anne Langbraaten (CFO), +47 2258 3988, annel@a.sol.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar