Sol - beslut på ordinarie bolagsstämma

SOL - BESLUT PÅ ORDINARIE BOLAGSSTäMMA Ordinarie bolagsstämma i Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Bolaget") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) har idag beslutat om att välja Ingemar Olsson som ny styrelsemedlem. Ingemar Olsson är verkställande direktör för Metronome Film och Television AB och har tidigare haft ledande befattningar i företag verksamma inom reklamproduktion och programvaruutveckling. Ingemar Olsson är styrelseledamot i bland annat AcadeMedia AB. Bolagsstämman beslutade också att återvälja Sverre Munck, Daniel Johannesson, Franco Fedeli, Lars Jonsson, Bjørn Brenna och Hannu Bergholm som styrelsemedlemmar. Trond Berger valdes till ny styrelsesuppleant i Bolaget. Bolagsstämman beslutade även att godkänna förslaget från styrelsen och verkställande direktören om att förlusten överförs i ny räkning. Förslaget till bolagsstämman avseende styrelsens ersättning för den gångna mandatperioden drogs tillbaka. Vad avser den kommande perioden beslutade bolagsstämman om en ersättning på SEK 700.000, att fördelas av styrelsen bland de styrelsemedlemmar som valts av bolagsstämman. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valda styrelsen Daniel Johannesson till styrelseordförande och Sverre Munck till vice styrelseordförande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen, Koncernchef, +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje, Finansdirektör, +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00020/bit0001.pdf

Dokument & länkar