SOL - Eniro fullföljer förvärvet av SOL

SOL - Eniro fullföljer förvärvet av SOL Följande pressmeddelande utgick i dag från Eniro AB: Eniro AB (publ) ("Eniro) har nu erhållit acceptans från cirka 98 procent av Scandinavia Online ABs (publ) ("SOL") aktieägare på det bud ("Erbjudandet") Eniro lämnade den 20 november 2001. Samtliga villkor för Erbjudandet är nu uppfyllda och Eniro har beslutat att fullfölja Erbjudandet. Den ordinarie anmälningsperioden för Eniros erbjudande till aktieägarna i SOL gick ut den 14 december. Erläggande av likvid till de aktieägare som vid den ordinarie anmälningsperiodens slut hade accepterat Erbjudandet beräknas ske omkring den 21 december 2001. Eniros avsikt är att SOL snarast möjligt skall avnoteras från Stockholmsbörsen och Oslo Børs. Eniro avser att omgående påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i SOL. Eniro har vidare beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 11 januari 2002, för att möjliggöra för fler aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erläggande av likvid till de aktieägare som lämnar in aktier under den förlängda anmälningsperioden beräknas ske omkring den 18 januari 2002. Eniro kan även komma att förvärva aktier i marknaden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen (konsernsjef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar