SOL - genomför andra omgången av optionsprogrammet

SOL - GENOMFÖR ANDRA OMGÅNGEN AV OPTIONSPROGRAMMET Styrelsen för Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Bolaget") beslutade på styrelsemötet den 8 maj 2001 att genomföra den andra omgången av personaloptionsprogrammet som infördes i samband med börsintroduktionen av Bolaget i juni 2000. I enlighet med intentionerna som fastställdes av styrelsen vid den tidpunkten, skall SOL vid varje tidpunkt ha ett personaloptionsdelägande som motsvarar 5-10% av antalet utestående aktier. I enlighet med detta beslutades det att föreslå för en extra bolagsstämma att besluta om införandet om den andra omgången av personaloptionsprogrammet. Strukturen på det nuvarande optionsprogrammet infördes i samband med SOLs börsintroduktion i juni 2000. Målet med optionsprogrammet är att attrahera, behålla och motivera de anställda genom att ha ett långsiktigt incitament där ersättningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Den första omgången av optionsprogrammet utgjordes av 1.884.375 teckningsoptioner, av vilka 1.507.500 teckningsoptioner skulle användas för leverans av aktier vid inlösen av optioner och de återstående 376.875 teckningsoptionerna skulle användas för att täcka sociala kostnader hänförliga till optionsprogrammet. Som en följd av personalavgång i Koncernen beslutades det att annullera 500,000 av dessa teckningsoptioner. Det beslutades att föreslå för en extra bolagsstämma att emitera ytterligare 1.875.000 teckningsoptioner, av vilka 1.500.000 teckningsoptioner skall användas för leverans av aktier vid inlösen av optioner och de återstående 375.000 teckningsoptionerna skall användas för att täcka sociala kostnader hänförliga till optionsprogrammet. Enligt förslaget skall lösenkursen fastställas till en kurs som bestäms av den volymvägda genomsnittskursen ("Genomsnittskursen") för SOLs aktiekurs på Stockholmbörsen och Oslo Børs under perioden 21 maj - 1 juni 2001. Det föreslås att lösenkursen för optioner tilldelade anställda kommer att sättas till Genomsnittskursen för den första tredjedelen intjänade optioner, till 115% av Genomsnittskursen för den andra tredjedelen intjänade optioner och till 130% av Genomsnittskursen för den sista tredjedelen intjänade optioner. Styrelsen kommer att inkalla till en extra bolagsstämma i juni 2001 för att besluta om den föreslagna andra omgången av personaloptionsprogrammet. Efter införandet av den andra omgången av personaloptionsprogrammet kommer Bolaget att ha 3.969.133 teckningsoptioner, av vilka 3.317.258 teckningsoptioner skall användas för leverans av aktier vid inlösen av optioner och de återstående 651.875 teckningsoptionerna skall användas för att täcka sociala kostnader hänförliga till optionsprogrammet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen, koncernchef, +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Thomas Ranje, finansdirektör, +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/09/20010509BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/09/20010509BIT00100/bit0001.pdf

Dokument & länkar