SOL - ÖVERTAR BILGUIDEN

SOL - ÖVERTAR BILGUIDEN Scandinavia Online AB (publ) ("SOL") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) övertar Bilguiden Skandinavia AS ("Bilguiden") och integrerar bolagets tjänster i sin kärnverksamhet. För närvarande äger SOL 53% av utestående aktier och 49% av rösterna i Bilguiden. SOL har ingått avtal om övertagelse av övriga aktieägares fordringar på bolaget som ger möjlighet att vederlagsfritt överta 22% av aktierna i Bilguiden. SOL kommer också att lämna ett erbjudande om att överta resterande aktier i bolaget. Totalt vederlag för samtliga ägarfordringar och aktier i bolaget förväntas komma att uppgå till 5,5 MSEK. Bilguiden erbjuder Internet-tjänster inom Bil&Motor, såsom bilannonser, försäkring och finansiering, i Sverige (www.bilweb.se), Norge (www.bilguiden.no) och Danmark (www.bilguiden.dk). Under år 2000 uppgick intäkterna till 21 MSEK. För ytterligare information kontakta: Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00590/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/25/20010625BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar