Scandinavian Astor Group – Dotterbolaget JPC Composite bäddar för ökad försäljning med större lokaler

Report this content

Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”) är stolta över att meddela att Bolagets dotterbolag, JPC Composite AB (“JPC”), expanderar verksamheten med större lokaler. JPC har idag tecknat ett tioårigt avtal för utökad produktionsyta för att kunna möta ett växande produktionsbehov. Genom avtalet kommer JPC öka lokalytorna från 500 kvm till 1 286 kvm.

JPC, en ledande aktör inom tillverkning av avancerade komponenter i kompositmaterial, har uppnått betydande framgångar och har blivit känt för sina innovativa lösningar och högkvalitativa produkter och tjänster.

JPC har det senaste året har noterat en ökad efterfrågan på kompositmaterial och bolaget har därför tecknat ett tioårigt avtal, på marknadsmässiga grunder, för ökad produktionsyta i nya lokaler. Genom avtalet utökas lokalytorna från 500 kvm till 1 286 kvm, vilket kommer möjliggöra för JPC att utöka sin produktionskapacitet och förbättra effektiviteten i verksamheten. De nya lokalerna kommer att utrustas med den senaste teknologin och infrastrukturen för att möjliggöra en smidigare produktion och distribution av JPC:s produkter. Inflytt kommer att ske under hösten 2023.

"Vi är mycket glada över att JPC Composite expanderar sin verksamhet med utökade och moderna lokaler. Denna investering markerar vår övertygelse om JPC:s framgångspotential och deras förmåga att möta marknadens ökande efterfrågan. Genom att öka produktionskapaciteten och förbättra effektiviteten kommer JPC att vara väl positionerade för att möta framtida tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att fortsätta stödja JPC i deras framgångsresa och att se de positiva effekterna av denna strategiska expansion.", kommenterar Odd Werin, VD för Astor Group.

Scandinavian Astor Group ser fram emot att se de positiva effekterna av denna strategiska utökning av JPC:s lokaler och är övertygade om att det kommer att leda till en ännu starkare position för JPC på marknaden.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.