Scandinavian Astor Group meddelar byte av CFO

Report this content

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) och nuvarande CFO Tobias Ekman har gemensamt kommit överens om att Tobias lämnar Astor Group. Som tillförordnad CFO har styrelsen utsett styrelseledamot Wictor Billström till dess att en permanent CFO rekryterats.

Astor Group meddelar idag att Bolaget utsett Wictor Billström som tillförordnad CFO och att rekrytering av en permanent heltids-CFO som ska bygga upp ekonomifunktionen i Astor Group kommer inledas omgående. Wictor Billström kommer närmast från Altris AB där han hade rollen som CFO och han kommer att kvarstå i rollen som styrelseledamot i Astor Group parallellt med sitt interimsuppdrag.

Astor Group har som mål att växa både organiskt och genom förvärv, ett naturligt steg för oss nu är att också växa ekonomifunktionen och utveckla vår finansiella rapportering som noterat bolag. Wictor Billström har god erfarenhet av den här typen av arbete och är utmärkt för att axla rollen som CFO tills dess att vi rekryterat en permanent person till tjänsten. Vi tackar Tobias Ekman för hans insatser för Astor Group.” kommenterar Astor Groups vd Odd Werin. 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Prenumerera