Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Report this content

Scandinavian Biogas dotterbolag i Norge, Biokraft, har ingått ett flerårigt avtal med Hurtigruten om leverans av flytande biogas (LBG) till Hurtigrutens fartyg. Partnerskapet signalerar ett paradigmskifte inom sjöfartsnäringen då det leder till omfattande utsläppsminskningar. Avtalet ska ses som ett nästa steg i Scandinavian Biogas utveckling och är en naturlig följd av förra årets driftsättning av världens största anläggning för flytande biogas i Skogn, Norge.

Genom detta 7,5-åriga avtal - det största globala avtalet hittills avseende leverans av flytande biogas (LBG) till ett rederi – kommer biogas producerad på organiskt avfall att levereras nästan dagligen till Hurtigrutens fartyg. Hurtigruten kommer att anpassa minst sex av sina fartyg för biogasdrift från och med år 2021. Den första leveransen flytande biogas producerad vid biogasanläggningen i Skogn förväntas ske under 2020.

-        Med detta avtal visar Scandinavian Biogas, Biokraft och Hurtigruten vägen för en hållbar omställning bort från fossila bränslen inom sjöfarten. Vi tar därmed ett viktigt steg för att förändra en bransch som i dag står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Scandinavian Biogas vill via Biokraft bana vägen för Norges fortsatta roll som en ledande sjöfartsnation genom att driva på användningen av lokalt producerad förnyelsebar energi som ett substitut till fossila bränslen, säger Matti Vikkula, vd på Scandinavian Biogas.

Hurtigruten, som i dag är världsledande inom sjöfartsturism och expeditionsresor med kryssningsfartyg, beslutade under 2017 att investera drygt 7 miljarder kronor i teknik och hållbara lösningar fram till år 2021. Genom att driva fartygen med en kombination av el, naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) blir Hurtigruten det första rederiet i världen att använda biogas i större skala.

-        Detta partnerskap är ett stort och viktigt steg för oss, för gröna lösningar inom sjöfarten och, inte minst, för miljön. Våra fartyg kommer nu bokstavligen drivas av naturen. Biogas är det grönaste bränslet för vår bransch och vi ser det som en tillgång och självklar lösning. Det är vår förhoppning att sjöfartsnäringen följer denna utveckling, säger Daniel Skjeldam, vd på Hurtigruten.

Hurtigruten är en viktig symbol inom norsk och internationell sjöfart, med gäster från hela världen till resmål som Antarktis, Arktis och norska kusten varje år. Partnerskapet mellan Biokraft och Hurtigruten statuerar exempel för sjöfartsnäringen. Främjandet av förnyelsebar energi bidrar också till att skydda naturen och djurlivet längst med kusten i Norge.  

-        Vi är mycket glada över detta samarbete med Hurtigruten som nu introducerar biogas som bränsle inom sjöfarten. Norges historia som en ledande sjöfartsnation sträcker sig flera generationer tillbaka. Haven drabbas just nu hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. Biokraft verkar därför för att åstadkomma förändring genom att satsa på biogas tillsammans med dedikerade partners som Hurtigruten, säger Håvard Wollan, vd på Biokraft.

Scandinavian Biogas vision är att avfall ska användas som en värdefull resurs istället för att ses som ett kostnadskrävande problem. Koncernen driver världens största produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn utanför Trondheim. Vid anläggningen framställs flytande biogas baserad på organiskt avfall från den norska fiske- och skogsindustrin, som nu kommer att levereras som bränsle till Hurtigruten. Vid full produktion kommer anläggningen årligen att framställa 12,5 miljoner normalkubikmeter biogas.

Som ren energikälla anses förnybar biogas vara det mest miljövänliga bränslet som finns tillgängligt i dag. Biogas används redan som bränsle i delar av transportsektorn, särskilt för bussar. Norra Europa och Norge, som har en stor fiske- och skogsindustri med en omfattande produktion av organiskt avfall, har en unik möjlighet att bli världsledande inom biogasproduktion.

För vidare information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Rune Thomas Ege
VP Sustainability & Public Affairs Hurtigruten
+47 988 288 68
ege@hurtigruten.com 

 

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och en anläggning för produktion av flytande biogas i Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar