Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Report this content

Scandinavian Biogas Fuels AB (publ) har de senaste åren haft en positiv utveckling och är idag väl positionerat för att möta en växande marknad som marknadsledande producent av biogas i Norden.

Vi har en ambitiös tillväxtstrategi och fokus på att fortsätta bidra till en hållbar utveckling. Hur detta ska gå till beskrivs i vår årsredovisning 2020, som nu har publicerats och kan laddas ned från vår hemsida. Årsredovisningen ger en god bild av vår verksamhet och marknad, samt de möjligheter och utmaningar vi har att hantera. Den ger även en god beskrivning av planen framåt och hur vi avser att till 2024 uppnå våra mål om:

- En produktionskapacitet av biogas motsvarande 700 GWh

- Rörelseintäkter på minst 750 MSEK

- En operativ EBITDA-marginal om minst 30 procent

- En soliditet om minst 25 procent löpande

Välkommen att läsa om vår resa.

Ladda ned rapporten på: https://scandinavianbiogas.com/investerarinformation/#finansiella-rapporter-emissioner.  Tryckta kopior kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 8 april och kan beställas från info@scandinavianbiogas.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas
Email: anna.budzynski@scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar