Kommentar avseende Scandinavian Credit Fund I:s engagemang i Well Fastigheter

Report this content

Stockholm 24 september 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ), nedan ”Fonden”, kommenterar härmed uppgifterna om att bostadsutvecklaren Well Fastigheter (bolaget) har försatts i konkurs. Fonden redogör också för sitt engagemang i Well och hur konkursen kan komma att påverka fondens NAV

Under onsdagen (23 september 2020) framkom det medieuppgifter om att bostadsutvecklaren Well Fastigheter gått i konkurs. Som fordringsägare har fonden under gårdagen också fått konkursen bekräftad av bolaget. 

Fonden hade vid konkurstillfället en fordran på bolaget på motsvarande 42,8 miljoner kronor. Fordran är säkrad med borgensåtagande, fastighetspant och aktiepant. 

Fonden har reserverat medel för engagemanget i Well enligt IFRS 9, vilket är i linje med de bestämmelser fonden har att följa. Nettoexponeringen efter reserveringar i Well finns således redan i fondens NAV. Bedömningen är att mindre ytterligare reserveringar kan komma göras med anledning av konkursen.

Givet de säkerheter som finns i fordran mot Well, bedömer vi möjligheten att få tillbaka utlånade medel med hänförlig ränta som goda, dock kan det ta tid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar