Nytt tillgångsslag vinner pris som Årets Rookie

I konkurrens med 20 andra nystartade alternativa investeringsfonder så tog Scandinavian Credit Fund I hem förstaplatsen som Rookie of the year.

Juryn som bestod utav 5 stycken oberoende bedömare från branschen gav bland annat följande motivering: ”…the most exciting fund launch of the year”.

Läs mer om utmärkelsen på HedgeNordic.

Kreditmarknaden har under de senaste åren förändrats. Bankerna i Europa och Sverige har skärpt sina utlåningskrav, vilket gör det svårare för mindre och medelstora företag att få lånekapital. Det begränsar deras möjlighet att kunna växa och utvecklas. De kan helt enkelt inte finansiera sin utveckling. De passar inte in i bankernas kreditmodeller för att erhålla lån. Därför har behovet att låna pengar på annat sätt än i bank blivit större och nya alternativ krävs för företag som vill växa. Det är här direktlån och Skandinaviska Kreditfonden kommer in.

Scandinavian Credit Fund I är en alternativ investeringsfond noterad på NGM - NDX med säkerställd utlåning, som det går att investera i och som efter noggrann kreditprövning, lånar ut pengar till mindre och medelstora företag. Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag med det kapital som investerats i fonden. Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får  investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på sin investeringsportfölj.

Samtidigt som man bidrar till företagsutveckling och samhällsnytta. 

Peter Norman, VD på Kreditfonden: "Vi är framförallt väldigt glada och tacksamma för de investerare och de förmedlare som har valt att placera sina pengar hos oss och ge oss sitt förtroende. Priset är ett kvitto både för er och för oss att vår strategi och idé håller högsta klass. Nu ser vi fram emot att fortsätta vår resa och att fler investerare får upp ögonen för tillgångslaget och för vår fond."

Kreditfonden info

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer bolaget att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Scandinavian Credit Fund I (SCF I) är en fond specialiserad på direktutlåning till mindre och medelstora  företag med vision och mål att:

Tillgodose kort och medelfristig finansiering av mindre och medelstora företag för att gynna dess tillväxt, och samtidigt skapa en attraktiv sparprodukt med låg marknadsrisk. Fonden erbjuder säkerställd direktutlåning till företag för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag.

Fonden står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige genom Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF) och detta skiljer SCF I från liknande alternativ och skyddar investeraren.

SCF är den första fonden med denna investeringsstrategi som är öppen för privata investerare i Norden och kan genom detta bygga relationer och nätverk för en uthållig och långsiktig investeringsform.

Skandinaviska Kreditfonden AB grundades 2015 av Peter Norman och Fredrik Sjöstrand som tillsammans har över 50 års erfarenhet från portföljförvaltning, investmentbanking och distribution.

Vidare har bolaget knutit kreditkompetens till sig i form av Hans Lundholm tidigare kreditchef och regionbankchef på Handelsbanken.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Skandinaviska Kreditfonden är ett unikt bolag med kontor i centrala Stockholm. Bolaget har en unik sammansättning av kompetens, erfarenhet och entreprenörskap. Bolagets målsättning är att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien.
Twittra det här

Citat

the most exiting fund launch of the year
Kamran Ghalitschi, Hedge Nordic