Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Årsredovisning 2018

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.  

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).  

Scandinavian Credit Fund I AB (publ), offentliggör idag årsredovisning för 2018. Rapporten finns bifogad här 190425 SCFI ÅR18 ORG X samt kan laddas hem från bolagets hemsida www.kreditfonden.se.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se 


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera