Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Årsredovisning 2020

Report this content

Stockholm 29 april 2021 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ), offentliggör Årsredovisning 2020. Rapporten finns i bifogad här https://kreditfonden.se/wp-content/uploads/2021/02/210429_SCFI_AR20inklRevB_Cision.pdf samt kan laddas ner från bolagtes hemsida Finansiell information - Kreditfonden

Prenumerera