Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Årsredovisning 2022

Report this content

Stockholm 28 februari 2023 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör Årsredovisning 2022.

Rapporten finns i bifogad samt kan laddas ner från bolagets hemsida på https://finserve.se/scandinavian-credit-fund-i/

----------------------------------------------

Jonathan Furelid | Presskontakt | Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB
Mobil: + 46-79-3238447| Mail: jonathan.furelid@finserve.se
Adress: Box 16 357 | 103 26 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 30, 2tr

 

KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.