Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag 2021 och NAV-kurs 104,28 för december 2020

Report this content

Stockholm 4 januari 2021 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör avstämningsdag 2021 och NAV-kurs för december 2020

- Avstämningsdag 2021

Avstämningsdag för 2021 blir måndagen den 18 januari. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2020 blir den 15 januari.

- Fondens NAV-kurs är satt till 104,28

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2016 – 2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media