Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag 2023 och NAV-kurs 104,83 för december 2022

Report this content

Stockholm 3 januari 2023 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

- Avstämningsdag 2023

Avstämningsdag för 2023 blir måndagen den 16 januari. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2022 blir den 13 januari.

Fonden offentliggör NAV-kurs för december 2022

- Fondens NAV-kurs är satt till 104,83

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)


Fondens utveckling 2016 – 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Konstantino, VD Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn +46 704 565 313, andreas.konstantino@finserve.se

Om KredFin AB

KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar