Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Delårsrapport 2020

Report this content

Stockholm 31 augusti 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Rapporten finns bifogad samt kan laddas ner från bolagets hemsida https://kreditfonden.se/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Mats Johansson, CFO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 255 31 10, mats.johansson@kreditfonden.se 

Prenumerera

Dokument & länkar