Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör förskjuten första emission av Vinstandelslån för 2019

Stockholm 6 februari 2019 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör förskjuten första emission Vinstandelslån 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar här och förtydligar tidigare pressrelease från den 4 februari att handläggningen hos Finansinspektionen av Prospektet för 2019 inte är klar.

Bolaget har varit i kontakt med Finansinspektionen gällande handläggningen av Prospektet för 2019 och beräknar att få det godkänt under nästkommande vecka.

Då vi med säkerhet inte vet om Prospektet blir godkänt i nästkommande vecka beslutar bolaget att förskjuta den tänkta emissionen för februari och den första emissionen för 2019 beräknas då till den första bankdagen i mars och sedan månadsvis därefter.

Prospektet för 2019 är bolagets femte (5e) Prospekt och Prospektets godkännande krävs varje år för att bolaget ska kunna emittera nya vinstandelslån. Prospektets handläggningstid har den här gången tagit längre tid än tidigare och är utanför bolagets möjlighet att påverka, därav förskjuts den första emissionen för 2019.

Beroende av vid vilken tidpunkt under februari beslutet om Prospektet för 2019 kommer, kan bolaget ändra ovan beslut och genomföra den första emissionen under februari.

I samband med att Prospektet är godkänt kommer styrelsen i bolaget att besluta om emissionsdatum för Emission 1 2019 och meddela det genom pressrelease samt på www.kreditfonden.se

Fondens utveckling 2016 - 19

 

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se               

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar