Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör kompletterande marknadskommentar för mars 2020

Report this content

Stockholm 13 mars 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Bäste investerare,

Vi får en hel del frågor om hur det går för oss under rådande marknadsläge och hur vi ser på framtiden.

Först och främst, vår låneportfölj är i mycket bra skick. Vi har en del pågående processer och det är en naturlig del av en kreditportfölj. De motsvarar mindre än 4% av portföljen och vi räknar med att de kommer er tillgodo när vi är klara med dem. De ligger redan i NAV kursen och är reserverade. Vi har som alltid kontinuerlig uppföljning och utvärdering av våra låntagares status.

Det blir givetvis viktigt med vad som händer framöver, därav den ännu skarpare uppföljningen i närtid.

Vi kommer där det behövs gå in med full kraft för att hjälpa till och styra företag som behöver det. Vi kan ta styrelseplats, tillsätta en CRO (Chief Restructuring Officer) eller byta ut VD som exempel. Vi har idag förutom portföljteamet en heltidsengagerad person som jobbar med krediter som behöver extra tillsyn anställd i bolaget. Som extern hjälp använder vi i första hand advokatfirman FYLGIA och dess expertis, vilket vi gjort sedan fonden startade.

Hur mycket vi kan komma behöva reservera ytterligare enligt IFRS9 under året avgörs om företagen kan fortsätta betala sina räntor och om värden på panterna eventuellt förändras. Detta är enligt vårt reglemente och det följer vi.

Vi har ingen exponering mot flygindustri, turistnäring, råolja, transportsektor, restaurang, hotell för att nämna några.

Vår lilla andel obligationer som fonden äger i likviditetssyfte tar stryk i dessa marknader. Vi sålde en hel del i början på året dock kostar det lilla som vi har kvar en del i mars.

Sammantaget tyder allt på att vi kommer visa ett plus i mars med dagens priser på obligationer, låneportföljen taktar bra samt IFRS9 reserveringar.

Vi har fina objekt i vår pipeline, med bland annat ett intressant projekt med förnyelsebar energi som inriktning.

Jag avslutar med att visa grafen för SCF I sedan starten 1/1 2016 samt hur S&P gått sedan 1985. Jag tror på att tillgångspriser är ”mean reverting”, vilket innebär att de rör sig upp och ner runt dess långsiktiga trend.

(källa Bloomberg)


Bästa hälsningar

Fredrik Sjöstrand CIO/CEO

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, CIO/ CEO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se             

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar