Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör kredithändelse

Stockholm 11 juli 2017 Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör kredithändelse 11 juli 2017

Scandinavian Credit Fund I AB har ett engagemang på Hubbr AB som lämnade in ansökan om rekonstruktion måndagen 10 juli.

Lånet är på 1,5 mkr och är en prioriterad fordran som är säkerställd med dotterbolagsaktier som inte omfattas av rekonstruktionen.

Rekonstruktionen omfattar oprioriterade fordringar.

Fonden följer utvecklingen och kommer med aktuell information inte göra någon nerskrivning av lånet.

Nästa steg är att fonden närvarar vid borgenärssammanträdet den 14 augusti.

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                   
  

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar