Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Månadsrapport för april 2020 med korrekt länk

Report this content

Stockholm 8 maj 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. 

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated, en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Scandinavian Credit Fund I AB (publ), offentliggör idag Månadsrapport för april 2020. Rapporten kan laddas ner från bolagets hemsida https://kreditfonden.activehosted.com/social/7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54.132

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar