Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,23 för mars 2020 samt kommentar om hur marknadsläget med COVID-19 påverkat NAV-kusen

Report this content

Stockholm 1 april 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Stockholm 1 april 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för mars 2020

- Fondens NAV-kurs är satt till 100,23

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)
 

Kommentar om hur marknadsläget med COVID-19 påverkat NAV-kusen
Det som påverkar NAV-kursen är macro synen som ger en viss effekt i ökade IFRS9 reserveringar samt att vi i vår likviditetsförvaltning (ca 5% av portföljen) har företagsobligationer (High Yield) vilkas prissättning påverkat utveckling i mars negativt med ca 1%. Vi har under mars inte realiserat några försäljningar efter ”prisfallet” på företagsobligationer.Fondens utveckling 2016 – 20

 

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar