Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,45 för februari 2023

Report this content

Stockholm 1 mars 2023 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör NAV-kurs för februari 2023

- Fondens NAV-kurs är satt till 100,45

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)


Fondens utveckling 2016 – 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Konstantino, VD Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn +46 704 565 313, andreas.konstantino@finserve.se

Om KredFin AB

KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar