Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,52 för januari 2019 och förskjuten emission av Vinsandelslån för 2019

Stockholm 4 februari 2019 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs 4 februari 2019

- Fondens NAV-kurs är satt till 100,52

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp) 

Fondens utveckling 2016 -- 19

Offentliggör förskjuten emission av Vinsandelslån för 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar här att handläggningen hos Finansinspektionen av Prospektet för      2019 inte är klar och godkänd, vilket innebär att emission 1 för 2019 blir förskjuten.

Så fort Prospektet är godkänt kommer styrelsen i bolaget att besluta om emissionsdatum för Emission 1 och meddela det genom pressrelease samt på www.kreditfonden.se

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se               

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar