Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,61 för april 2019 - Offentliggör inställd emission 4 och 5 av Vinstandelslån för 2019

Report this content

Stockholm 2 maj 2019 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs 2 maj 2019

- Fondens NAV-kurs är satt till 101,61

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp) 

Fondens utveckling 2016 – 19

 

Offentliggör inställd emission 4 och 5 av Vinstandelslån för 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar här att styrelsen har beslutat att ställa in emission 4, den 3 juni och emission 5, den 1 juli, av Vinstandelslån för 2019.

Vi har haft en tid utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 2 maj ca 3,7 miljarder i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 180 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!

I förra månadsbrevet berättade vi om att eventuellt begränsa fondens inflöde i ett led att hålla vår målavkastning om 6–8% över tid.

Mot ovan bakgrund, vår tro om framtida inflöden till fonden och den kännedom vi har idag gällande utlåning samt återbetalning av lån har styrelsen beslutat om att begränsa fondens inflöden vid kommande emissionstillfällen enligt ovan.

Det innebär att nästa möjliga tidpunkt för insättning är vid emission 6, den 1 augusti, av Vinstandelslån för 2019.

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar