Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 102,08 för maj 2021

Report this content

Stockholm 1 juni 2021 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör NAV-kurs för maj 2021

- Fondens NAV-kurs är satt till 102,08

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Bakgrund till den svaga avkastningen under maj
Vi har ett engagemang i Danmark genom en obligation med ett fåtal investerare sedan 2018 som fungerat väl tills nu. Bolaget har haft förhandlingar om att bli uppköpta sedan början på 2020 och dessa har olyckligtvis nu avslutats utan att affär kom till stånd. 
Vidare har bolaget haft en svag utveckling den senaste tiden med fallande intäkter. Det beror på tuffare konkurrens, affärsmodellen med partnerskap har fungerat dåligt under corona samt ökande kostnader. 
Vi tillsammans med de andra obligationsinvesterarna har gett bolaget i uppgift att komma fram till en trovärdig lösning för hur bolaget skall ta sig vidare framåt. Fonden har dock valt att göra en större reservering för att belysa allvaret i situationen. Vi kommer göra allt för att trygga värdet på exponeringen och ber att få återkomma om hur utveckling går.

Fondens utveckling 2016 – 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media